Planeta PC
o-nas

Ochrana osobních údajů

Společnost HS Logic s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí zákazníků a uživatelů svých webových stránek.

 

Prezentace je připravena tak, aby uživatelé mohli obecně navštívit společnost HS Logic s.r.o. na internetu, aniž by museli prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Tyto jsou potřeba pouze v případě, že zákazník má zájem objednat ve webovém obchodě zboží nebo služby a jeho údaje jsou nutné k uzavření kupní smlouvy s provozovatelem internetového obchodu.

 

Firma HS Logic s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje zákazníků neposkytne v jakékoli podobě třetím stranám. Osobní data budou dle zákona o ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje jsou uchovávány výhradně za účelem dodání objednaných výrobků a služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby uskutečněné bankovním převodem. V případě souhlasu odběratele jsou též využity pro informování zákazníka o změnách v nabídce obchodu, cenových akcích apod.

 

Z databází sloužících pro komunikaci se zákazníkem je možno kontaktní údaje na žádost klienta kdykoliv odstranit. Kontaktujte nás s tímto požadavkem mailem na adrese obchod@hslogic.cz. Toto se netýká údajů uvedených v daňových účetních dokladech a dalších obdobných dokumentech.

 

Společnost HS Logic s.r.o. má zájem na tom, aby na těchto svých webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace. Nepřijímá však žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na další webové stránky, na než stránky společnosti HS Logic s.r.o. směřují. Společnost HS Logic s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím externích odkazů z jejího webu. Dále si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat zde zveřejněné informace bez předchozího upozornění.

 

Obsah webových stránek společnosti HS Logic s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací a použití textů nebo grafických prvků podléhá písemnému souhlasu společnosti HS Logic s.r.o. Veškeré informace, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách společnosti HS Logic s.r.o., jakož i neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je soud pro Přerov.

 

Registrované ochranné známky a ochranné známky jsou vlastnictvím odpovídajících subjektů a na tomto webu jsou použity pouze za účelem propagace těchto společností v souladu s obchodními vztahy mezi těmito společnostmi a provozovatelem webu.

 

Pokud potřebujete další informace k ochraně osobních údajů a autorských práv, kontaktujte nás na adrese reditel@hslogic.cz.