Planeta PC
sluzby

Outsourcing

 

Toto dnes často používané slovo v IT jednoduše znamená, že nebudete své počítače, sítě a programy spravovat vlastními zaměstnanci, ale dohodnete se se specialisty, kteří pro Vás tyto služby zajistí. V reálné praxi se o váš notebook, síťový kabel, Skype, informační systém a tiskárnu postarají profesionálové. Někdy se pro jednodušší varianty outsourcingu používá výraz 'Správa IT'.

'Proč bychom to dělali?'

...protože přenesení správy IT infrastruktury na jiný subjekt je obvykle velmi elegantním a přínosným řešením, jak se ve své hlavní činnosti nerozptylovat nepodstatnými technickými záležitostmi a při tom mít tuto dnes již kritickou oblast fungování firmy, úřadu, školy... spolehlivě zajištěnu. Obecně je pro individuální správu (tedy vaše vlastní IT oddělení) velmi finančně náročné zajistit určitou 'úroveň' služeb a je ekonomičtější získávat tyto potřebné služby externě.

10 dobrých důvodů, proč využít naši nabídku:

Jste neustále zahrnováni požadavky zaměstnanců na nízkou kvalitu fungování IT a chcete tento problém konečně vyřešit? Jste závislí na běhu informačního systému? Příliš často řešíte havárie dat, nedostupnost informací, vysoké náklady na provoz? Kdo pomáhá uživatelům, když je správce nemocný nebo na dovolené?

 1. Máme velké zkušenosti s provozem i výpadky IT a dokážeme jim předcházet. Jak často řeší vaši správci opravdový problém, který se však může kdykoliv objevit?
 2. Vaši pracovníci se nemusí systematicky (a draze) vzdělávat v oborech, které nesouvisejí s vaší hlavní činností.
 3. Máme za sebou mnoho let praxe a nepočítaně školení a kurzů a tyto vědomosti vám dáváme k dispozici. Taktéž máme přímé kontakty na servisní oddělení klíčových výrobců a distributorů.
 4. Plně odpovídáme za kvalitu své práce. IT správci v pracovním poměru odpovídají za chyby jen do výše, kterou omezuje zákoník páce.
 5. Z daňového pohledu je naše odměna za poskytované služby plně uznatelným daňovým výdajem podnikatele bez plateb sociálního a nemocenského pojištění.
 6. V případě nespokojenosti s naší prací lze vzájemný vztah kdykoli ukončit. Se zaměstnanci se lze rozloučit jen ze zákonných důvodů.
 7. Zcela si uvědomujeme náš závazek vůči klientům a maximálním způsobem chráníme vaše obchodní, osobní i technické údaje.
 8. Vaši pracovníci vždy mají k dispozici někoho, na koho se mohou kdykoliv obrátit s praktickými problémy a požadavky. Mluvte na nás laicky, my už si to přebereme :-)
 9. Vaše data budou ode dneška v bezpečí a nebude to třeba ani tak drahé, jak jste se možná obávali.
 10. Garantuje vám dobu odezvy na váš požadavek, případně dobu vyřešení celého problému.

Jednorázově nebo trvale?

Jsme připraveni vám pomoci s nasazením nové technologie, software či technického zařízení, pro které nemají zatím vaši administrátoři dostatek zkušeností. Můžeme vám poskytnout konzultace či celou implementaci řídit nebo přímo zrealizovat. Taktéž je někdy třeba, aby při plánování a kontrole činnosti stálých administrátorů vašeho IT byly k dispozici odborné názory a nezaujaté hodnocení třetí strany. Také s těmito požadavky se na nás můžete obrátit.
Naopak mnoho firem a organizací potřebuje využít outsourcing v jeho klasické podobě:

 • uděláme 'inventuru' vašeho vybavení, nákladů a samozřejmě též Vašich provozních požadavků
 • zajistíme softwarový audit používaného programového vybavení a doporučíme úpravy licencí SW pro jeho správné využití
 • připravíme návrh optimalizace počítačového prostředí tak, aby výše uvedené potřeby byly vhodně zajištěny, samozřejmě s ohledem na ekonomiku věci
 • smluvně zajistíme a technicky oservisujeme vaše provozní problémy, abyste vždy měli kam se obrátit o radu
 • zajistíme údržbu a opravy HW i SW (zabezpečení, ochrana proti spamu a virům, aktualizace, přeinstalace, upgrade) v požadovaných časech a termínech tak, aby negativní vliv případných výpadků na vaši práci a fungování byl minimalizován
 • případně taktéž převezmeme veškeré vybavení a zbavíme vás tak kompletně všech účetních a investičních komplikací spojených s dlouhodobým provozem IT infrastruktury

Pokud vás toto téma zajímá...

... zde je nějaká teoretická literatura:

Kdo s námi spolupracuje

zjistíte například v Referencích...