Planeta PC
sluzby

Síťová infrastruktura

 

Počítačové sítě jsou dnes již všude. Bez LAN bychom se nikdo nepřipojili například k internetu - a to je pro některé z nás již téměř základní životní potřebou. Sítím se věnujeme již od samotného počátku našeho působení v IT. Provoz sítě je velmi snadný a průhledný, pokud všechno funguje. Jakmile se ovšem rozhodnete síť rozšířit nebo změnit a nebo se jen porouchá některá ze síťových komponent, je třeba již provozu v síti rozumět.

LAN a internet

Sítě navrhujeme i stavíme. Tyto činnosti nespočívají pouze v propojení počítačů kabelem, ale zejména v přípravě topologie celé sítě, rozdělení adresních prostorů, návrhu vhodných serverů a serverových aplikací. Máte-li již zbudovanou počítačovou síť, je třeba ji průběžně monitorovat, udržovat, aktualizovat a spravovat. Je nutné nepřetržitě udržovat provoz a aktuálnost serverových služeb a zabezpečovat je proti výpadkům a zejména útokům zvenčí. Z toho důvodu je třeba mít neustále aktuální přehled o zjištěných kritických chybách a opravných balíčcích výrobců operačních systémů a zajistit pravidelnou aktualizaci nejen serverů, ale i klientských počítačů a v neposlední řadě také aktivních prvků sítě. Mezi ty patří například router, který slouží jako propojení mezi sítěmi. Nejčastěji je používán pro připojení LAN do internetu, ale může také sloužit pro připojení jednotlivých poboček firmy. Routování sítě je možno řešit také softwarově (používáme například Kerio). Vždy je třeba dbát na vhodnou konfiguraci parametrů sítě a routování samotného, neboť právě toto nás ochrání před průnikem nepovolaných uživatelů a ztrátou dat. Právě třeba Kerio umožňuje kromě klasického firewallu též sledovat přístupy uživatelů na internet, sestavovat zabezpečené VPN tunely... Taktéž je možné skenovat veškerou internetovou komunikaci antivirem a obvyklá je její filtrace pomocí antispamu.

Servery a síťové služby

Základními serverovými produkty jsou Microsoft Windows 2008 Server, Windows 2008 Terminal Server a další. Další služby, které umíme dodat i servisovat jsou například poštovní server (Microsoft Exchange Server, Kerio Mail Server), databázový server (např. Microsoft SQL 2008) nebo libovolný jiný aplikační server. Instalace a údržba těchto řešení vyžaduje množství teoretických i praktických zkušeností a je vhodné této činnosti věnovat maximální pozornost.

Podceněním rizik spojených s nevhodnou instalací výše uvedených služeb může mít za následek nejen jejich nedostatečnou funkčnost, ale často také zdiskreditování nebo zničení citlivých firemních dat. Jsme kdykoliv připraveni konzultovat s vámi konkrétní problémy ve vaší LAN či WAN síti.